Tussenkomst Mobiliteit

 • Aanvraagprocedure mobiliteitshulpmiddel

  Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel dient een bepaalde aanvraagprocedure gevolgd te worden. Deze procedure vereist een of meerdere van de hierna besproken documenten. Aan de hand van deze documenten neemt de adviserend geneesheer een beslissing omtrent een eventuele tegemoetkoming.

  Medisch voorschrift

  Hierin omschrijft de arts (huisarts of geneesheer- specialist) de omvang van de anatomische en functionele stoornissen, de beperkingen in activiteiten en de participatieproblemen die hiervan het gevolg zijn. Hiervoor beschrijft hij een aantal functies van het bewegingssysteem op basis van het ICF-typeringssysteem (zie tabellen). 

  Een voorschrift is 2 maanden geldig bij eerste aflevering en 6 maanden indien het om een hernieuwing gaat. 

  Scores +18

  Scores -18

  Aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming

  Hierin omschrijft de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen, ook deze die niet door de ziekteverzekering worden vergoed.

  Motiveringsrapport

  Hierin omschrijft en motiveert de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende.

  Functioneringsrapport

  Hierin worden de functionele beperkingen van de rechthebbende omschreven. Het rapport wordt opgesteld door een erkend multidisciplinair team, na fysisch onderzoek van de rechthebbende. Dit team bestaat uit minstens een geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie en een ergotherapeut of kinesitherapeut. Ook de erkend verstrekker kan betrokken worden bij deze functionele evaluatie.

  Overzicht nodige documenten per mobiliteitshulpmiddel

  Via onderstaande linken, vindt u een overzicht van de nodige documenten voor elk mobiliteitshulpmiddel voor volwassenen en voor kinderen.

  Overzicht +18 jaar

  Overzicht -18 jaar

  Cumulregels

  Hieronder verstaan we de regels die bepalen welke combinaties van mobiliteitshulpmiddelen voor een bepaalde doelgroep toegelaten zijn. In de tabellen hieronder zijn deze cumuls weergegeven. 

  Cumuls volwassenen +18

  Cumuls kinderen -18

  Hernieuwingstermijnen

  In de tabel hieronder is voor elk mobiliteitshulpmiddel weergegeven om de hoeveel jaren dit wordt vergoed. 

  herniewing-mobiliteit

  Forfaitaire tegemoetkomingen

  Wanneer iemand een mobiliteitshulpmiddel wenst, waarvoor hij volgens de functionele indicaties niet in aanmerking komt, kan de adviserend geneesheer een forfaitaire tegemoetkoming toekennen. De tegemoetkoming is dan gelijk aan het bedrag van de tegemoetkoming van het hulpmiddel waarvoor hij wel in aanmerking komt. 

  Voorbeeld: Stel dat iemand een elektronische scooter wil, maar volgens zijn functionele criteria enkel in aanmerking komt voor een manuele standaardrolstoel, dan kan de adviserend geneesheer een tegemoetkoming toekennen gelijk aan het bedrag van een manuele standaardrolstoel. Het resterende bedrag van de scooter dient dan door de persoon zelf betaald te worden.

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

  Het VAPH, vroeger ‘Vlaams Fonds’ genoemd, wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een beperking bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven, zodat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit kunnen bereiken. 

  Personen met een handicap, die jonger zijn dan 65 jaar en in Vlaanderen wonen, kunnen zich bij het VAPH inschrijven en zo subsidies krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan woning of wagen.
  Sinds de nieuwe RIZIV-nomenclatuur van september 2005 heeft de overheid het éénheidsdossier in het leven geroepen. Bij (gedeeltelijke) weigering door het ziekenfonds wordt de aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel doorgestuurd naar het VAPH. Het VAPH zal dan zonder afzonderlijke tweede aanvraag het dossier verder behandelen.
  Ook voor hulpmiddelen die niet onder de nomenclatuur vallen inzake terugbetaling (handbikes, aanpassingen aan elektronische rolstoelen, thuishulpmiddelen,…) bestaat de mogelijkheid tot een tussenkomst door het VAPH. Ook voor het onderhoud van de rolstoel kan een budget aangevraagd worden.

  Voor meer informatie kan u terecht op www.vaph.be.

  Renting

  Sinds september 2007 is er een verhuursysteem van kracht voor bepaalde patiënten in rust- en verzorgingstehuizen. Ook bij dit verhuursysteem is het type rolstoel waarop men recht heeft afhankelijk van de ICF-typeringen. Voor standaardrolwagens volstaat het voorschrift van de arts. Voor de modulaire en verzorgingsrolstoelen dient vooraf het akkoord van de adviserend geneesheer gevraagd te worden. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een AD-kussen en/of loophulp te combineren met een rolstoel in het rentingsysteem. Het is onze zorg om ook in dit verhuursysteem de beste service te geven met een volwaardig kwaliteitsproduct en tijdig het nodige onderhoud uit te voeren.