Tussenkomst Mobiliteit

 • Op 1/1/2019 werd de wetgeving betreffende mobiliteitshulpmiddelen gewijzigd.  Hieronder vindt u een up-to-date overzicht van de nieuwe wetgeving. Bij specifieke vragen mag u ons steeds contacteren.

  Aanvraagprocedure mobiliteitshulpmiddel

  Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel dient een bepaalde aanvraagprocedure gevolgd te worden. Deze procedure vereist een of meerdere van de hierna besproken documenten. Aan de hand van deze documenten neemt de adviserend geneesheer een beslissing omtrent een eventuele tegemoetkoming.

  Medisch voorschrift

  Hierin omschrijft de arts (huisarts of geneesheer- specialist) de omvang van de anatomische en functionele stoornissen, de beperkingen in activiteiten en de participatieproblemen die hiervan het gevolg zijn. Hiervoor beschrijft hij een aantal functies van het bewegingssysteem op basis van het ICF-typeringssysteem (zie tabellen).

  Een voorschrift is 12 maanden geldig.

  scores volwassenen

  scores kinderen

  Aanvraagdocument

  Hierin omschrijft de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen, ook deze die niet door de ziekteverzekering worden vergoed.

  Motiveringsrapport

  Hierin omschrijft en motiveert de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende.

  Rolstoel advies rapport (RAR)

  Hierin worden de functionele beperkingen van de rechthebbende omschreven. Het rapport wordt opgesteld door een erkend rolstoel advies team, na fysisch onderzoek van de rechthebbende. Dit team bestaat uit minstens een geneesheer-specialist en een ergotherapeut of kinesitherapeut. Ook de erkend verstrekker kan betrokken worden bij deze functionele evaluatie.

  Overzicht nodige documenten per mobiliteitshulpmiddel

  Via onderstaande linken, vindt u een overzicht van de nodige documenten voor elk mobiliteitshulpmiddel voor volwassenen en voor kinderen.

  benodigde documenten aanvraag mobiliteitshulpmiddel +18 jaar

  benodigde documenten per mobiliteitshulpmiddel -18 jaar

  Cumulregels

  Hieronder verstaan we de regels die bepalen welke combinaties van mobiliteitshulpmiddelen voor een bepaalde doelgroep toegelaten zijn. In de tabellen hieronder zijn deze cumuls weergegeven.

  cumuls

  Hernieuwingstermijnen

  In de tabel hieronder is voor elk mobiliteitshulpmiddel weergegeven om de hoeveel jaren dit wordt vergoed.

  Forfaitaire tegemoetkomingen

  Wanneer iemand een mobiliteitshulpmiddel wenst, waarvoor hij volgens de functionele indicaties niet in aanmerking komt, kan de adviserend geneesheer een forfaitaire tegemoetkoming toekennen. De tegemoetkoming is dan gelijk aan het bedrag van de tegemoetkoming van het hulpmiddel waarvoor hij wel in aanmerking komt.

  Voorbeeld: Stel dat iemand een elektronische scooter wil, maar volgens zijn functionele criteria enkel in aanmerking komt voor een manuele standaardrolstoel, dan kan de adviserend geneesheer een tegemoetkoming toekennen gelijk aan het bedrag van een manuele standaardrolstoel. Het resterende bedrag van de scooter dient dan door de persoon zelf betaald te worden.

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

  Het VAPH, vroeger ‘Vlaams Fonds’ genoemd, wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een beperking bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven, zodat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit kunnen bereiken.

  Personen met een handicap, die jonger zijn dan 65 jaar en in Vlaanderen wonen, kunnen zich bij het VAPH inschrijven en zo subsidies krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan woning of wagen.

  Ook voor hulpmiddelen die niet onder prestatiecodes vallen inzake terugbetaling door de zorgkas (handbikes, thuishulpmiddelen, bedden, matrassen, …) bestaat de mogelijkheid tot een tussenkomst door het VAPH.

  Voor meer informatie kan u terecht op www.vaph.be.

  Renting

  Sinds januari 2019 is het verhuursysteem sterk uitgebreid. Enerzijds was er al renting voor bewoners van woon-zorgcentra voor manuele rolstoelen. Dit is uitgebreid voor personen in de thuiszorg ouder dan 85 jaar. Ook personen met een  snel degeneratieve aandoening komen automatisch in dit verhuursysteem terecht. Een vierde luik is een rentingsysteem voor volwassen personen die een eerste mobiliteitshulpmiddel krijgen na neurologische of locomotorische revalidatie.

  In bepaalde gevallen is het mogelijk om een AD-kussen en/of loophulp te combineren met een rolstoel in het rentingsysteem. Het is onze zorg om ook in dit verhuursysteem de beste service te geven met een volwaardig kwaliteitsproduct en tijdig het nodige onderhoud uit te voeren.

  Bovendien zijn er slecht een beperkt aantal gespecialiseerde verstrekkers gemachtigd om personen met een snel degeneratieve aandoening verder te helpen. leunen Orthopedie is er daar één van.