Loopschool

 • De loopschool is begin 2009 opgestart uit onze overtuiging dat een optimale revalidatie na een beenamputatie alleen tot stand kan komen door een goed geplande en uitgestippelde multidisciplinaire samenwerking. Het team van onze loopschool bestaat uit een dokter in de fysische geneeskunde en revalidatie, een aantal kinesitherapeuten, een ergotherapeute, een psychologe en enkele orthopedische technici. Dit vormt een unieke samenwerking tussen de orthopedische werkplaats en de loopschool.

  Het programma richt zich zowel tot patiënten die recent een beenamputatie ondergingen, als mensen die reeds wat vertrouwd zijn met hun prothese maar die hun functioneringsniveau willen bijsturen.

  In de loopschool zal je werken aan spierkracht en mobiliteit van het geamputeerde been maar ook van het gezonde been. Het verbeteren van rompbalans, evenwicht en progressieve gangreëducatie gebeuren op een individueel aangepaste manier onder begeleiding van een kinesist(e) of ergotherapeute.

  Uiteraard is er ook alle tijd om de prothese te herevalueren en zonodig in gezamenlijk overleg aan te passen. De aanpassingen aan de prothese of maatnames kunnen ter plaatse gebeuren in de daarvoor ingerichte werkplaats.

  In de psycho-educatieve sessies onder leiding van een deskundige psychologe worden onderwerpen behandeld zoals omgaan met fantoompijn, sociale en emotionele aspecten bij prothesegebruik, het leren omgaan en aanvaarden van een prothese, enz. Deze groepssessies behandelen telkens een bepaald thema. Indien gewenst is individuele begeleiding mogelijk.

  De verwijzing voor de loopschool gebeurt bij voorkeur door de huisarts of behandelend specialist. Er wordt steeds gewerkt in kleine groepen om u zo goed mogelijk op te volgen.

  Verdere informatie vindt u op de site van de Antwerpse Loopschool.

  Of u kan ook rechtstreeks contact opnemen met onze firma voor bijkomende inlichtingen.