Bovenbeenprothese

 • Wanneer de amputatie gebeurde boven de knie of door het kniegewricht (knie -exarticulatie), dan kan een bovenbeenprothese vervaardigd worden. Een bovenbeenprothese bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een koker
  • een protheseknie
  • een verbindingsbuis
  • een prothesevoet
 • Procedure

  Om te kunnen starten met de vervaardiging van uw prothese hebben we een specifiek voorschrift nodig van een Geneesheer-specialist. Meer info hierover vindt u hier.

  We starten met een verkennend gesprek waarin we  nagaan wat Uw wensen en verwachtingen zijn. Wij informeren U tijdens dit gesprek uitgebreid omtrent onze werkwijze en de mogelijkheden waarover wij beschikken om U zo goed mogelijk te helpen. In samenspraak wordt beslist welke prothese voor u geschikt is.

  Soorten bovenbeenprothesen

  Er zijn heel veel verschillende beenprothesen, gaande van sierprothesen met enkel een esthetische functie, tot zeer functionele prothesen voor dagelijkse en/of sportactiviteiten. Volgens de regels van het R.I.Z.I.V. (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) zal u ingedeeld worden in een activiteitsgroep. De groep waartoe u behoort zal bepalen op welk type prothese u recht hebt en om de hoeveel jaar uw prothese vernieuwd mag worden. Ook rolstoelgebonden personen hebben recht op een prothese. Meer info over de activiteitsgroepen en de tussenkomst vindt u hier

   

  Maatname

  Indien we kunnen overgaan tot een maatname, nemen we een gipsafdruk van het resterende lidmaat. Dit gipsnegatief wordt uitgegoten zodat wij een kopie bekomen van het resterende lidmaat. De maatname kan ook gebeuren met het nieuwe Scan systeem. Hiermee bekomen we een digitaal beeld waardoor het gebruik van gips niet nodig is. Aan de hand van het bekomen model, kunnen wij voor u een op maat gemaakte prothesekoker vervaardigen in onze eigen werkplaats.

 • Pasfase

  Na de opbouw van uw prothese, breekt het moment aan waarop u het proefmodel van de prothese voor het eerst mag passen. De pasvorm wordt gecontroleerd en de lengte en uitlijning van de prothese worden verfijnd. Met dit proefmodel kan u aan de slag met uw kinesitherapeut. Hij/zij zal met u oefenen op het stappen en bewegen met de prothese. Op een controleafspraak enige tijd later kan worden bekeken of er nog aanpassingen nodig zijn.

  Na een intensieve revalidatieperiode en zodra de stomp een zekere stabiliteit heeft verworven (minimum 3 maanden) wordt de definitieve prothese gemaakt. Na deze periode van gemiddeld 3-6 maanden zal het duidelijker zijn wat uw mogelijkheden en wensen zijn. Bij de definitieve prothese worden onderdelen ingebouwd die specifiek voor u in aanmerking komen. De keuze van onderdelen zoals vb. de prothesevoet en knie zal afhankelijk zijn van uw activiteitenniveau en persoonlijke mogelijkheden. Voor de knie kan er gekozen worden voor een mechanische, pneumatische, hydraulische of computergestuurde knie. 

  Voor groepen 3, 4 en 5 wordt er steeds eerst een evaluatieprothese gemaakt. Deze prothese heeft als doel het geamputeerde been te modeleren qua volume en vorm en om de patiënt te leren met deze prothese om te gaan. De evaluatieprothese krijgt een eenvoudige cosmetische afwerking zodat ze indien nodig aangepast kan worden aan de veranderende gangmogelijkheden en de vorm van de stomp. De evaluatie-prothese wordt minimum 3 maanden gedragen om er zeker van te zijn dat het stompvolume stabiel is als men begint met de definitieve prothese. Voor groepen 1 en 2 is de evaluatieprothese tevens hun definitieve prothese, daar zij geen of beperkte loopfunctie hebben.

  Wij bieden tevens de kans om verschillende onderdelen uit te proberen. Belangrijk om te weten is dat de prothesekeuze niet bepaald wordt door de leeftijd, maar wel door de activiteitsgraad van de patiënt.

  Afwerking

  Wanneer alles met betrekking tot de prothese naar wens is, wordt de prothese definitief afgewerkt. Dit is mogelijk met een nylon kous die over de naar vorm geschuurde prothese getrokken wordt. 

  Weet dat uw prothese niet waterbestendig is, u kunt er niet mee zwemmen of een watersport beoefenen. Er bestaan wel specifieke prothesen die waterbestendig zijn, u kan zich hierover laten informeren door ons technici.