Bovenbeenprothese

 • Wanneer de amputatie gebeurde boven de knie of door het kniegewricht (knie -exarticulatie), dan kan een bovenbeenprothese vervaardigd worden. Een bovenbeenprothese bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een koker
  • een protheseknie
  • een verbindingsbuis en structurele componenten
  • een prothesevoet
 • Procedure

  Om te kunnen starten met de vervaardiging van uw prothese hebben we een specifiek voorschrift nodig van een Geneesheer-specialist. Meer info hierover vindt u hier.

  We starten met een verkennend gesprek waarin we  nagaan wat Uw wensen en verwachtingen zijn. Wij informeren U tijdens dit gesprek uitgebreid omtrent onze werkwijze en de mogelijkheden waarover wij beschikken om U zo goed mogelijk te helpen. In samenspraak wordt beslist welke prothese voor u geschikt is.

  Soorten bovenbeenprothesen

  Er zijn heel veel verschillende beenprothesen, gaande van sierprothesen met enkel een esthetische functie, tot zeer functionele prothesen voor dagelijkse en/of sportactiviteiten. Volgens de evaluatieprocedures van het R.I.Z.I.V. (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) zal u ingedeeld worden in een activiteitsgroep. De groep waartoe u behoort zal bepalen op welk type prothese u recht hebt en om de hoeveel jaar uw prothese vernieuwd mag worden. Ook rolstoelgebonden personen hebben recht op een prothese. Meer info over de activiteitsgroepen en de tussenkomst vindt u hier

  Maatname

  Indien we kunnen overgaan tot een maatname, nemen we een gipsafdruk van het resterende lidmaat. Dit gipsnegatief wordt uitgegoten zodat wij een kopie bekomen van het resterende lidmaat. Aan de hand van het bekomen model, kunnen wij voor u een op maat gemaakte prothesekoker vervaardigen. Dit gebeurt steeds in onze eigen werkplaats.

 • Evaluatieprothese

  Voor groepen 3, 4 en 5 wordt er steeds eerst een evaluatieprothese gemaakt. Deze prothese heeft als doel het geamputeerde been te modeleren qua volume en vorm en om de patiënt te leren met deze prothese om te gaan. De evaluatieprothese krijgt een eenvoudige cosmetische afwerking zodat ze indien nodig aangepast kan worden aan de veranderende gangmogelijkheden en de vorm van de stomp. De evaluatie-prothese wordt minimum 3 maanden gedragen om er zeker van te zijn dat het stompvolume stabiel is als men begint met de definitieve prothese. Voor groepen 1 en 2 is de evaluatieprothese tevens hun definitieve prothese, daar zij geen of beperkte loopfunctie hebben.

  Na de opbouw van uw prothese, breekt het moment aan waarop u de evaluatieprothese voor het eerst mag passen. De pasvorm wordt gecontroleerd en de lengte en uitlijning van de prothese worden verfijnd. Met deze evaluatieprothese kan u aan de slag met uw kinesitherapeut. Hij/zij zal met u oefenen op het stappen en bewegen met de prothese. Op regelmatige basis zullen controle afspraken worden gemaakt om de revalidatie op te volgen en te bekijken of aanpassingen nodig zijn.

  Definitieve prothese

  Na een intensieve revalidatieperiode en zodra de stomp een zekere stabiliteit heeft verworven (minimum 3 maanden) wordt de definitieve prothese gemaakt. Na deze periode van gemiddeld 3-6 maanden zal het duidelijker zijn wat uw mogelijkheden en wensen zijn. Bij de definitieve prothese worden onderdelen ingebouwd die specifiek voor u in aanmerking komen. De keuze van onderdelen zoals vb. de prothesevoet en knie zal afhankelijk zijn van uw activiteitenniveau en persoonlijke mogelijkheden. Voor de knie kan er gekozen worden voor een mechanische, pneumatische, hydraulische of computergestuurde knie. 

  Afwerking

  Wanneer alles met betrekking tot de prothese naar wens is, wordt de prothese definitief afgewerkt. Dit is mogelijk met een nylon kous die over de naar vorm geschuurde prothese getrokken wordt. 

  Weet dat uw prothese niet waterbestendig is, u kunt er niet mee zwemmen of een watersport beoefenen. Er bestaan wel specifieke prothesen die waterbestendig zijn, u kan zich hierover laten informeren door ons technici.

  Design afwerking

  Prothesegebruikers die kiezen voor een minder klassieke afwerking, kunnen bij ons ook terecht voor een design afwerking. In België zijn wij dealer voor de firma UNYQ en bieden wij mooie 3-D geprinte design covers aan die volledig gepersonaliseerd kunnen worden.

  Op de website van de firma UNYQ kan u de vele mogelijkheden ontdekken.

  Meer voorbeelden van prothesen uit ons eigen atelier met UNYQ afwerking vindt u via deze link.

 • Actieve prothesedragers

  Actievere prothesegebruikers worden ingedeeld in activiteitenniveau 4 of 5, waarbij er tussenkomst is vanuit het RIZIV voor specifieke onderdelen zoals voeten,knieën schokdempers, torsieadaptors,…

  Een prothesegebruiker in groep 4 heeft onder andere recht op volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor:

  Voet met polymeerveer

  Dit is een voet met ingewerkte polymeerkern of met een rubber enkel die pro-supinatie en/of endo- en exorotatie toelaat.

  Hydraulisch of pneumatisch gestuurde knie

  Dit is een knie die werkt op basis van drukverschil door vloeistof (hydraulisch) of drukverschil door lucht (pneumatisch). Op die manier kan het plooien en strekken van de knie op een natuurlijke en gecontroleerde manier gebeuren.

  Auto-adaptieve pneumatische of hydraulische knieën

  Dit zijn knieën die zich onmiddellijk aanpassen aan de loopsnelheid van de gebruiker en die hierdoor bedoeld zijn voor de meer actieve prothese gebruiker. Deze knieën bieden veiligheid en stabiliteit tijdens het gaan en in vele gevallen voor struikelpreventie.

  De meeste van deze knieën maken het mogelijk om gecontroleerd de trap af te gaan. Sommige knieën zijn waterbestendig (tot 1,5 meter diepte) of hebben een unieke fietsmodus. Deze knieën zorgen voor een veilig en betrouwbaar looppatroon zonder batterijen.

  Torsieadapter en schokdemper

  Een torsieadapter is een tussen de koker en voet geplaatste of in de voet geïntegreerde adapter. Hij vangt de torsie op die op de stomp inwerkt in de verschillende fasen van het looppatroon. Enkele voorbeelden zijn stappen op oneffen terrein, herhaaldelijke draaibewegingen in een beperkte ruimte.

  Een schokdemper is een tussen de koker en voet geplaatste of in de voet geïntegreerde adapter die de schokken opvangt die optreden tijdens het stappen.

  In bepaalde gevallen zijn de torsieadapter en de schokdemper geïntegreerd in éénzelfde adapter.

  Rotatieadapter

  Dit is een onderdeel dat het mogelijk maakt om het protheseonderbeen te roteren ten opzichte van het bovenbeen. Dit kan handig zijn in allerlei situaties bijvoorbeeld bij het aantrekken van sokken, het in- en uitstappen in de auto, …

 • Een prothesegebruiker in groep 5 heeft bovenop de boven vernoemde onderdelen nog recht op volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor:

  Voet met koolstofveer

  Dit is een voet met ingewerkte koolstofkern, welke  energie teruggeeft bij stappen. Hierdoor wordt het stappen minder belastend en de stapafwikkeling verloopt veel vloeiender.

  Een voet met geïntegreerde torsieadapter en schokdemper behoort ook tot de mogelijkheden.

 • Mechatronische knie

  De mechatronische of ook wel microprocessor gestuurde knie genoemd is een elektronisch gestuurde hydraulische of pneumatische knie. De knie regelt de weerstand bij buigen en strekken in elke fase van het looppatroon en is individueel instelbaar. Je kan bijvoorbeeld weer normaal de trap of een helling aflopen. Bij snel stappen of lopen zorgt de mechatronische knie er voor dat de knie zich onmiddellijk (in real time) aanpast aan de loopsnelheid van de gebruiker. De microprocessor gestuurde knie zorgt in de dagdagelijkse activiteiten voor zekerheid in de standfase en wordt op je persoonlijke behoefte ingesteld of geprogrammeerd.

  Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

  Knieën voor patiënten met lage activiteit:

  Kenevo (Otto Bock)

 • Knieën voor patiënten met hoge activiteit:

  Genium Otto Bock

  Rheo knee Össur

  C-Leg Otto Bock

 • Sportknieën

  Naast dit ruime aanbod bestaan er ook knieën om te sporten.

  Zo zijn er specifieke knieën om te skieën, te mountainbiken, te snowboarden, te skateboarden, te surfen, …