Orthopedische schoenen

 • Het vervaardigen van op maat gemaakte schoenen is een uitgebreid proces dat begint bij de vaststelling van het voetprobleem en eindigt bij de aflevering van de schoenen. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van dit proces.

  Meer info over de tussenkomst van orthopedische schoenen vindt u hier.

  • De patiënt heeft een loopgerelateerd probleem en gaat op consultatie bij een geneesheer-specialist. Deze stelt de diagnose en verwijst de patiënt, indien nodig, door naar een erkend orthopedisch schoenmaker. Een voorschrift met duidelijke vermelding van de indicatie is hierbij van groot belang.
  • De orthopedisch schoenmaker zoekt naar een optimale oplossing voor het voetprobleem en doet de nodige maatnamen: 
   • schuimafdruk
   • voetopmeting
   • gipsmaatname
   • bespreking van kleur, materiaal en model (van klassiek tot modern). Bij de keuze dient steeds rekening gehouden te worden met de voetproblematiek. 
  • De orthopedisch schoenmaker doet een aanvraag tot goedkeuring bij het ziekenfonds.
  • De leesten worden gemaakt en het voetbed wordt opgebouwd.
  • Een pasafspraak kan na enkele weken gemaakt worden om pasvorm van de leest, eventuele drukpunten en correcties te controleren.
  • De definitieve schoenen worden vervaardigd.
  • De schoenen worden afgeleverd en de patiënt krijgt de nodige uitleg over onderhoud en hernieuwingstermijn.
  • Onze na-service en hersteldienst staan steeds ter beschikking van de patiënt.