Enkel- voetorthese

Enkel-voetorthese

Een enkel-voetorthese (EVO) bestaat in verschillende uitvoeringen. Naargelang de pathologie en het doel van de orthese zal worden bekeken wat de beste oplossing is voor de patiënt. Een EVO kan worden ingezet als orthese bij het (leren) lopen en staan maar ook als nachtapparaat om vb contracturen te voorkomen.

Indicaties:

  • spitsvoet
  • (spastische) verlamming
  • spierziekten
  • neurologische aandoeningen
  • hyperlaxiteit

TR-ringorthesen

Een talus repositionerings ringorthese, is een ringvormige orthese die de achtervoet deroteerd zodat het os naviculare wordt geherpositioneerd. Deze orthese wordt enkel toegepast bij een  reduceerbare uitgesproken valgusvoet.